Be foundation

De be foundation uitgangs punten:

 

 

Ik ben

Leef in het nu

Wees stil en voel de eenheid in het zijn

Wees de inspiratie

Voel je eigen vuurkracht

Voel je grootsheid en wees bescheiden

Voel onvoorwaardelijke liefde voor “al wat is”

Vind schoonheid en plezier in alles wat je doet.

geef alles wat je doet je volledige aandacht

Ga met anderen om zoals je zelf behandeld wilt worden

Doe alles met passie en met liefde

Leer van je vergissing

Vertrouw

Alles is goed

Vertel de waarheid, vooral aan jezelf

Draag je werk op aan het geheel

Zie je angsten en overwin ze

Wees avontuurlijk

Beweeg mee op de stroom van het leven

Geniet van samenzijn

Zoek naar waarheid

Verbind je met de wijsheid van je Hart

 

 

 

Zie: www.be-foundation.com

Wat is de be-foundation volgens Carolina Schomper.

 

Er zijn veel mensen met prachtige initiatieven op dit moment op de aarde, maar die niet van elkaar weten. Of mensen die niet bewust zijn van het feit dat ze een zeer positieve bijdrage leveren aan het geheel en dit wel doen, wij mogen dat waarderen en zichtbaar maken.

Wij, de be-foundation gaan ervan uit dat de aarde en haar bewoners in een enorme versnelde evolutie zitten en er dus heel wat positief aan het veranderen is maar dat er ook nog heel wat meer verandert zou moeten worden.

 

Bewustzijn en Liefde is de motor tot bevrijding en herstel van alles wat verandert kan en mag worden.

 

Geen armoe en eenzaamheid meer, goede scholing en goede zorg voor alle planeetbewoners opdat een ieder werkelijk dat kan doen op de aarde waarvoor hij of zij geboren is.

 

Er van uitgaande dat we samen een geheel vormen en een energie veld creëren zoals  Rupert Sheldrake ons heeft laten zien door bv. "het honderdste aap effect" is een verbinding uit Liefde een enorm middel om de aarde in de Liefdes energie te zetten.

Uitleg : een aap leert zijn aardappel te wassen en als het veld vergroot is tot 100 apen blijkt dat alle apen op het eiland  hun voedsel wassen voor ze het eten. Verbinden we uit Liefde onze krachten en inzichten dan slaat dat over op onze mede planeet bewoners en evolueert de mensheid.

 

De be-foundation is niet een nieuwe groep of club maar een platvorm of noem het een paraplu of nog mooier een schaal, waar allen die iets voor de mensheid, de aarde of de dierenwereld doet vanuit liefde en zorgzaamheid zich kenbaar kan maken. Verbinding maken met elkaar met de intentie " LIEFDE " , daar is de be-foundation voor in het leven gebracht.

Alle pareltjes te samen vormen een enorme schitterende parel die kan stralen en schitteren en een LIEFDESKRACHT kan neerzetten en dus verandering.

 

Indien we elkaar werkelijk zien en ook in verbinding gaan met elkaar vanuit de grote kracht liefde, zullen we samen dat paradijs op aarde kunnen creëren.

En een ieder blijft zijn eigen liefdevolle pad lopen.

 

De be-foundation wil mensen eren die met Liefde en aandacht hun producten produceren en naar buiten brengen. En deze mensen vragen om samen in de cirkel van Liefde te gaan staan, te delen hoe ze te werk gaan, opdat de liefdes stroom op aarde zal kwadrateren.

 

De 22 principles, de uitgangspunten, zijn een houvast, een herinnering, een ondersteuning bij alles wat we doen, maar het zijn geen regeltjes of dogma’s . En hebben we bereikt op aarde wat we als mensheid zo graag willen,liefde, respect, overvloed voor allen, waarheid, gezondheid, goed voedsel etc. dan kunnen de 22 principles verdwijnen. Dan hebben we geen herinnering meer nodig, dan leven we waarlijk vanuit ons HART !

 

Dan hebben we de neutraliteit bereikt waardoor we op aarde niet meer in dualiteit hoeven te leven maar in Eenheid!

 

Op de site kunnen we elkaar vinden en kan een ieder uitleg geven hoe hij of zij te werk gaat, vanuit welke visie, welke verandering er heeft plaatsgevonden. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar voeden.

De be-foundation  organiseert bijeenkomsten om elkaar werkelijk te leren kennen en over het werk te spreken, ervaringen te delen en het LEVEN TE VIEREN.

Dit kan door alle be-foundation aanhangers worden georganiseerd, in alle delen van het land.

 

BE zijn we samen. Eenheid in verscheidenheid!

 

Laten we de INTENTIE zetten om verbinding te maken vanuit LIEFDE en zo elk liefdes veld, elk pareltje vergroten tot dat enorme energie veld van LIEFDE, die grote PAREL of DIAMANT die we samen zijn.

                                                                     

Stichting Odebaer

Vierwindenstraat 201

1013 CW Amsterdam

 

klankcreatie@gmail.com

Ton Akkermans:

+31 (0)6-24218227

 

Carolina Schomper:

+31 (0)6-44452444

  • Facebook Social Icon