top of page

Klankschalen lezen

Lezing van een oude klankschaal.

 

Samen lezen we deze oude klankschaal met alle vrouwen die deelnemen aan de

workshop in La Miana, Spanje. Het was enorm bijzonder dat we deze schaal lazen op

vrouwendag, aangezien het een vrouwenschaal voor meditatie was. 

 

Ton voelde dat hij niet bij deze lezing aanwezig moest zijn, aangezien de schaal speciaal

voor vrouwen was, om de kinderen, de nieuwe monniken, te leren mediteren.

Ook was de schaal bestemd om te leren wat het betekent om een vrouw te zijn.

Hoe je je vrouwkracht op een goede manier kan gebruiken en hoe het voelt om in je binnenste verbondenheid te zijn en je compleet vrij te voelen. 

 

Het is een ongelofelijk oude schaal, duizenden jaren oud. De Tibetanen polijsten de schaal vroeger. Eerst met zand en daarna met vrouwen haren. Dit is erg belangrijk wanneer je de schaal energetisch gebruikt.

 

Heel bijzonder dat we een schaal vinden die bestemd is voor meditatie in een groep, dit komt niet vaak voor.

Samen hebben alle vrouwen in de groep de schaal gepolijst en hebben we een initiatie gedaan voor de toekomst.

 

De klankschaal voor heling van de mensheid.
De terugkeer van de mensheid naar haar oorspronkelijke bron.
 

Deze technische hoogwaardige schaal van grootse kwaliteit heeft een donkere harmonische klank

doordat het dun is gegoten en in verhouding met de dikte van het materiaal een grote schaal is.

Het getuigd van grote vakman(vrouw) schap. Deze is gemaakt in een klooster waar de vrouwen

de schalen maakten. Hoe dunner de wanddikte, hoe dieper de tonen zijn. Technisch is het gietwerk

van een dunne schaal veel moeilijker. Er ontstaan gemakkelijk gasbellen in het gietbrons en vervuiling

kan de toon van de schaal belemmeren. De dikte van wand mag niet te dun

zijn, omdat de donkere tonen dan te onstabiel worden. Het klinkt dan alsof de tonen te metalig worden. 

Hierin getuigt het van veel ervaring en deskundigheid. En dat in die tijd, een paar duizend jaar geleden.

Van een schaal wordt in was eerst een model gemaakt, dan werd het in speciaal zand, de was schaal geplaatst en via kanaaltjes het vloeibare hete brons er in gegoten. Er ontstaat een schaal in plaats van de was. Deze smelt en verbrand. Na het schuren van de schaal, werd de grove vorm geklopt met een hamer op een aambeeld van gepolijste harde vulkanische steen. Voor verdere technische en inhoudelijke informatie zie het boek ‘Het witte veld’, de stilte van de klank.

 

Al de oude schalen uit Tibet werden gemaakt met een bepaalde intentie. Een opdracht. Eigenlijk kunnen we zeggen dat al de oude klankinstrumenten van voor het jaar 1630 gemaakt werden met een intentie. Vooral wanneer die gebruikt werden voor ceremonies. De intentie van de schaal werd bepaald door een vraag die er dat moment was. Een vraag die een uiting was, om iets doormiddel van klank, zichzelf en anderen te laten beleven. Klank was de verbinding tussen aardse materie, het klank lichaam en de kosmos. Klank verbond ons en nog steeds met de bron van het AL. Het was de grote verbinder. Door de klank werd de wijsheid aangeraakt in het fysieke lichaam en tot bewustzijn

gebracht. Zo ontstond er  ́de wijsheid ́ in elk mens, een ieder op haar­ zijn eigen ontwikkelings graad.

De intentie van deze ‘mensheid heling schaal’ werd bepaald door de behoefte om de oer oude wijsheid te herinneren.

 

De vanzelfsprekende wijsheid is in de loop van de ontwikkeling van de mensheid verloren gegaan. Onze verbinding met de

oerwijsheid was verloren gegaan. Dat wat toen nog werd gevoeld en beleefd. Men leefde vanuit de wijsheid, men hoefde die niet te zoeken.

In de huidige tijd weten we vaak niet eens dat de mensheid zoekende is naar de bron. Kijk maar naar de uitingen van vele geloven en filosofieën. Uitingen van de dolende mensheid.

 

In een vrouwenklooster wist men van het ontbreken van de grote verbinding. Alleen een kleine groep vrouwen wist, door scholing en vele inwijdingen, de verbinding te maken, maar dan alleen voor hen alleen. Deze wijsheid konden ze delen doormiddel van klank en de schalen.

 

Deze mensheid helingschaal is gemaakt door een groep van 10 vrouwen. De grote ingewijdenen de 7 en de drie die de fysieke schaal gemaakt hebben. Deze groep van 7 vrouwen, richtte hun aandacht op de 7 kwaliteiten of creatie krachten van ons ontstaan, een ieder vertegenwoordigde de grote creatie kracht. Deze vrouwen waren de beschermers van de 7 heilige instraal punten vanuit de kosmos op de aarde. Dat waren grote kruispunten van de leylijnen in de aarde. Daar stonden de grote tempels om de Godin te eren en de energie hoog te houden. Deze priesteressen stonden met elkaar in verbinding door middel van de leylijnen. Dit werd telepathische gedaan. Ze spraken geen taal, omdat ze over de hele wereld verdeeld waren en zo nooit een gemeenschappelijke taal zouden kunnen hebben. Ze spraken in beelden met elkaar.

 

Belangrijk is te weten dat de toen levende mens heel anders dacht en voelde dan de huidige mens. Het waren meer voelende mensen. Gedachten en het ik bewustzijn was nog niet zo geopend zoals we nu zijn. Het waren mensen met een ontwikkelde gemoed bewustzijn. De intentie voor de schaal was dan ook in beelden. Voor elk van de 7 aardpunten, elk met haar eigen kwaliteit en zo de 7 kwaliteiten van de creatie werd er een schaal

gemaakt. Deze correspondeert met de 7 heilige tonen, de 7 kleuren van de regenboog, de zeven planeten. Deze krachten creëren ons lichaam en alles wat op aarde leeft. Om een beeld te krijgen wat deze krachten zijn vraagt om verdieping waar geen schema of tabel te gebruiken valt. Vanuit het geheel van de 7 werd elk afzonderlijk bestudeerd. Vanuit een werelddeel werd de kwaliteit doorgegeven aan drie vrouwen die de schaal

zouden maken. Deze speciaal opgeleiden vrouwen waren in staat om de beelden op te vangen en in hun intentie te brengen. Dat vroeg om goede voorbereiding, het moest een goed zuiver beeld zijn. Je zou het om het beter te kunnen begrijpen, een stemming kunnen noemen.

 

Als de intentie duidelijk was werd de schaal gemaakt. Deze werd op een meditatieve wijze gemaakt. Het hele gebeuren was een meditatief proces van vele jaren meditatie. Zo was de opleiding voor deze vrouwen, vele levens. Dit was hun ziele taak. Hun verantwoordelijkheid.

Toen de 7 schalen klaar waren, werd deze schaal die u ziet, gemaakt, dit was de verbindende schaal. Zoals de zeven kleuren wit maakt, zoals de zeven tonen de stilte. Zo is deze schaal de verbinding met het witte veld. De oorsprong van het al.

 

De mensheid is veel ouder en ontwikkeld, dan we vermoeden en weten. We hebben in de mensheidontwikkeling vele grote fasen gekend waarin de mens grote mogelijkheden had. Leefden vanuit grote inzichten en ervaring. Die zijn we kwijt geraakt omdat we op een bepaald moment de wijsheid hebben misbruikt. Zo hebben we ons zelf weer terug geplaatst in een fase van niet weten. Ontwikkeling is gebonden aan moraliteit. We hebben atoomkracht ontdekt in de natuur, een krachtig potentieel, maar wat doen we er mee. Moraliteit. We krijgen nu weer de mogelijkheid om zeer oude wijsheid te gebruiken, kunnen we het gebruiken zonder hebzucht? De goede vraag is van belang, niet het antwoord. Wat willen we weten en waarom. Hoe kunt u deze schaal en de wijsheid ervan begrijpen. Zoals ik al beschreven heb was de wijsheid niet in woorden gevat, daar waren te weinig woorden voor, daar was de taal te arm voor. Beschrijf maar in woorden een kleur, bv rood. Zonder dat we de kleur rood kleur zien.

Om te begrijpen of te voelen wat er bedoeld wordt in deze mensheid helingschaal, moeten we het niet willen begrijpen. Laat je voeden door de klank en je dan inspireren. Wanneer je een appel eet denk je niet na wat de appel met je doet in je lichaam. Zo ook met deze wijsheid, laat het je voeden. Denk er niet over na, laat het maar gebeuren.

 

Het is zoals met de kennis die we nu hebben, met ons huidige bewustzijn zijn we beperkt geworden. Met ons analytisch vermogen zien we het geheel niet. Om het groter geheel te zien mogen we weer onze hele hersenen gaan gebruiken. Niet een gedeelte zoals we dat nu doen. Vele sluiers in waarnemingen moeten gezien worden en getransformeerd worden. Door de wijsheid die nog steeds actueel is, kunnen we weer gevoed worden.

Zolang we niet echt begrijpen hoe een zaadje ontluikt en opgroeit tot een enorme boom, hebben we nog veel te leren. Verwacht niet direct een antwoord op je vragen, deze komen op een moment dat je het niet verwacht, vaak op een onverwacht moment en verassende wijze.

Het is een kunstzinnig proces, het kan begrepen worden door een gedicht, klank, natuurlijk door middel van zang, kleur en vorm, dans en beweging en genezing. Het is gecreëerd in een sociaal proces, zo kan het in een sociaal proces bergrepen worden, elk mens draagt een deel van de 7 wijsheden in zich. Vanuit deze ene wijsheid maakt men contact met de andere mens die ook een wijsheid in zich heeft, we raken elkaar en bevruchten elkaar zo in wijsheid. Het is niet alleen een proces van gevoel, zeker mogen we het intellectueel proces erbij betrekken. Het denken is ook een kwaliteit van de mensheid, die we zeker mogen gebruiken. Maar niet alleen, het intellect mag het gevoel en het hart vertalen.

 

Het is de mensheid heling schaal dus mogen we weer zien waar we in geheeld mogen worden. Zien wat onze eigenlijke kwaliteiten zijn.

De sleutel naar de wijsheid is de stilte. Via meditatie verkrijgt men stilte, die hebben we nodig om bij de eigen wijsheid te komen. Die ligt niet buiten ons, maar in het fysieke lichaam van ons. Door goed te ervaren wat we in ons lichaam voelen, wat ons lichaam vertelt, komen we heel dicht bij ons ‘zelf’. Dat vraagt oefening. Ons lichaam geeft direct antwoorden die waar zijn, buiten ons zijn er allerlei wezens die van alles vertellen waar we twijfels over mogen hebben. Het laat ons hun waarheid weten en dat is echt niet altijd goed voor ons. Door meditatie leren we het lichaam beter kennen, elke reactie van de fysieke tempel, ons lichaam, mogen we leren kennen. Daar wordt de ziel en de geest in uit gedrukt. Door

het lichaam zijn we hier, zijn we in verbinding met de aarde en onze bron. Of God of Hogere Zelf, hoe we het maar willen noemen. Door middel van het denken, voelen en willen, komen we diep bij een grote bron. Dit vraagt om bestudering.

 

Kunstuitingen dragen en versterken de wijsheid in ons. Zo ook het creatief en kunstzinnigdenken. Wanneer we herhaaldelijk het ontluiken van een zaadje tekenen dan gaan we op den duur de natuurkrachten begrijpen. We leven dan erin. Het voedt ons. Zo gaat het ook met de wijsheid van de schalen, we stappen in een andere voedende wereld. 

Wanneer een groep mensen de schaal gaat beluisteren dan zal een elk op haar eigen ontwikkelingsniveau horen, voelen en begrijpen. Naast dat elk mens een eigen onderdeel is van de grote stroom. De stroom waar ze bij horen, één van de 7 wijsheden. Elk inzicht, gevoels uiting, en daad bij het waarnemen van deze schaal, draagt bij tot ontsluiten van de wijsheden. Niet een wijsheid van buitenaf, nee van binnenuit. Als een ontluikende bloem. Geen stem van buitenaf die zegt wat er moet gebeuren of wat we moeten voelen. Het weten van binnen in je zelf. De passie en vreugd voelen dat je het weet. Daar blij van worden. Wijsheid is het leven. De drager van de liefde.

bottom of page